Home » Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen en belangenorganisaties

Landelijke organisaties :

NFK komt op voor de belangen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Tijdens én na hun behandeling, ongeacht de vorm van kanker. 

Fibromyalgie en Samenleving F.E.S. behartigt belangen van iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft.

Het Epilepsiefonds  is de landelijke belangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

De patiëntenorganisatie  voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte in Nederland.

De patiëntenorganisatie  voor 1,5 miljoen mensen met een hart of vaatziekte in Nederland.

De patiëntenorganisatie voor ruim 2 miljoen mensen met reuma in Nederland.