Home » Links

Patiëntenverenigingen en belangenorganisaties

Landelijke organisaties :

Fibromyalgie en Samenleving F.E.S. behartigt belangen van iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft.

De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke belangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

De patiëntenorganisatie  voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte in Nederland.

De patiëntenorganisatie voor ruim 2 miljoen mensen met reuma in Nederland.

Lokale organisaties :

Stichting ‘kLEEF heeft als doelstelling mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen bij het optimaal houden van hun kwaliteit van leven.

De Kap biedt vrijwillige hulp en ondersteuning in de thuissituatie.