Algemene Voorwaarden Praktijk Meuleman Integrale Lichaamstherapeut

Tijdelijk gelden aanvullende behandelvoorwaarden i.v.m. de Corona-crisis. Deze staan onder Behandelinformatie vermeldt.

 

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST:

 

 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut of specialist en/of gebruikt u medicijnen, raadpleegt  u dan de behandelaar of u gemasseerd mag worden.
 • De behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Integrale lichaamsmassage, Voetreflexologie, Triggerpointtherapie , Fybromyalgie-massage, Massage en Kanker, Bindweefselmassage, Meridiaan-massage, Ontspannings-massage, Energetische massage, Holistische Massage.
 • ‘Praktijk Meuleman’  zal nooit claimen om een bepaalde ziekte of aandoening te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • ‘Praktijk Meuleman’  onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses.

 

INFORMATIEVERSTREKKING KLANT:

 • Op de website is een Privacyverklaring beschikbaar. 
 • Op de website zijn de Prestatiecodes welke op de facturen worden vermeldt, beschikbaar. 
 • In de Praktijkruimte is de beroepscode zichtbaar. 
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd om uw ( volledige -) naam,  adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum voor mijn cliënten-dossier gevraagd. Een deel van deze gegevens wordt gebruikt t.b.v. het aanmaken van de factuur. 
 • Voor een eerste behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en juistheid ervan, die hij/zij tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt, zodat ik de behandeling zo veilig mogelijk kan uitvoeren.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de behandeling aan mij geeft worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw  toestemming aan derden verstrekt.

 

 

 

 

 REGELS GEDURENDE DE BEHANDELING:

 

 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij ‘Praktijk Meuleman’ en ik verwacht dat ook van u.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak bij aanvang van de behandeling.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer is een vanzelfsprekendheid zowel voor u als voor mij.
 • De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van ‘Praktijk Meuleman’.
 • ‘Praktijk Meuleman’  is niet verantwoordelijk voor ontstane letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • ‘Praktijk Meuleman’  is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt in en om de praktijk.
 • ‘Praktijk Meuleman’  behoudt zich het recht om cliënten te weigeren indien zij onder invloed zijn van geestverruimende middelen.
 • ‘Praktijk Meuleman’  geeft geen erotische behandelingen. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit tijdens of voor een massage gevraagd wordt. Bij seksuele intimidatie wordt aangifte bij de politie gedaan, ook bij andere vormen van agressie.

 

OVERIGE VOORWAARDEN : 

 • Neemt u twee badhanddoeken mee.
 • Voor massageolie wordt gezorgd.
 • Tariefwijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling kan alleen per pin of contant. U ontvangt een factuur/ontvangstbewijs.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.

 

 

REGELGEVING:

 

‘Praktijk Meuleman Integrale Lichaamstherapeut ’ is statutair bij de KvK ingeschreven als Zorgaanbieder en is bij het CIBG conform de WKKGZ en WTZA,  als zorgaanbieder aangemeld. ‘Praktijk Meuleman’ is een geaccrediteerde Zorgaanbieder onder de volgende handelsnamen : 

-Praktijk Meuleman Integrale Lichaamstherapeut 

-Praktijk Meuleman Voetreflextherapeut

 

Aangesloten bij RBCZ-register als Registertherapeut BCZ , Reg.nr. 210639R

Aangesloten bij Beroepsvereniging Complementaire Kwaliteitstherapeuten registratienummer CK4540-01-01-21

CAT-vergoedbare HBO-therapeut, niv. 4
BO nr. : CM4540-01-01-21

Aangesloten bij :  GAT Geschilleninstantie alternatieve zorg.

‘Praktijk Meuleman’ valt onder de Tuchtrechtspraak van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg vanuit het lidmaatschap RBCZ. 

 

AGB-code Praktijk : 90067537
AGB-code Zorgverlener : 90108494

 

 • ‘Praktijk Meuleman’ handelt volgens de Toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming i.v.m. bescherming Privacy . Daarnaast Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).   
 • Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de behandelaar van ‘Praktijk Meuleman’, dient u deze eerst te bespreken met de behandelaar.
 • ‘Praktijk Meuleman’  handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt ‘Praktijk Meuleman’ zal geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

 

 • Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 • Ten behoeve van veiligheidseisen binnen de praktijk bij calamiteiten , dient de cliënt de aanwijzingen van therapeut en hulpverleners op te volgen.

 

Deze voorwaarden zijn ook los verkrijgbaar bij de behandelaar